Geschiedenis

In 1914 verliet Jan Bout op 14-jarige leeftijd de vissersschuit van zijn vader en koos voor het grafische vak. In oktober 1926 begon de jonge ondernemer voor zichzelf in een klein pand aan de Noorderweg in Huizen. Het bedrijf groeide voorspoedig en uitbreiding werd noodzakelijk. De drukkerij verhuisde naar de Waterstraat en in 1938 volgde de huidige lokatie aan de Ceintuurbaan 32-34. In de oorlogsjaren weigerde Jan Bout vanuit zijn geloofsovertuiging voor de bezetter te drukken en kwam het werk nagenoeg stil te liggen. Na de bevrijding werd vol goede moed de draad weer opgepakt en nam de omvang in drukwerk toe. In 1954 trokken de beide zoons Henk en Jakob in de zaak en na het overlijden van Jan Bout nam het tweetal de drukkerij over. In 1980 ging Jakob (Jaap) alleen verder en specialiseerde zich uitvoerig in drukwerk en de uitgave van weekbladen en periodieken, waaronder de Huizer Courant, die inmiddels na 105 jaar is gestopt. Nadat zijn vier zoons in de zaak getrokken waren, werd het moderniseringsproces verder voortgezet en kreeg ook het bedrijfspand de nodige renovaties. Na het onverwachte overlijden van hun vader in 1991 namen Jan, Gerrit, Bert en Herman het roer over en zetten sindsdien het vernieuwende ondernemerschap van de voorgaande generaties voort.

J. Bout & Zonen